Presentacions…

En aquesta nova entrada reflectiré les diferents exposicions i temes que han treballat els meus companys i companyes com a treball de grup. Així doncs, comencem per la primera:

HOMOFÒBIA:

Les meves companyes després d’haver fet una petita introstopducció al tema van realitzar una dinàmica, on tots els components de la classe hi vam participar. Aquesta es tractava de respondre si o no, en relació a les preguntes següents:

  1. Penseu que en un futur trobarem educadors/es a totes les escoles tractant temes com aquest?
  2. Penseu que l’educador/a Social pot ajudar a millorar la situació de l’homofòbia?
  3. Penseu que si els mitjans de comunicació canviessin el llenguatge, la societat canviaria la seva visió sobre el tema de l’homofòbia?

TEATRE SOCIAL:

El teatre social se’ns presenta com a eina per a teatrela visibilització de diferents realitats i problemàtiques. Així doncs, es tracta d’una manera de trencar amb els esquemes i poder combatre estigmes i prejudicis a partir de la representació, identificació, i reflexió del problema a partir de donar visibilitat tal i com he dit.

En tant que, el teatre social podria ser una nova assignatura que es realitzés a les escoles i per tant una eina que podria ser útil i necessària per a la transformació social.

CYBERBULLING:

Es tracta del bulling en la red i lesst xarxes socials. Així doncs, es tracta d’un assetjament i amenaça a través de la pantalla. Per tant com a educadors i educadores hem de intervenir en la prevenció i conscienciació. Cal destacar que, aquest hi pot ser present les 24 hores del dia.

MICROMASCLISMES:

Els micromasclimes es tracta macd’aquelles accions masclistes, les quals estan invisibilitzades degut a la seva normalització. Per tant, arrel de la presentació de les meves companyes cada cop tinc més clar que es tracta d’actes purament maxistes, els quals són la base i el combustible del patriarcat. De tal manera que, com a educadors i educadores hem de transformar i canviar molt dels hàbits, els quals tenim inconscientment incorporats.

ISLAMOFOBIA:

Es tracta d’accions i pensaments islampurament racistes i excloents.

Actes discriminatoris degut a la por a allò estrany. Com a educadors i educadores hem de deconstruir prejudicis i conscienciar sobre informació que hem incorpora’t degut a la manipulació de la informació per part dels mitjans de comunicació.

ELS EDUCADORS A BARCELONA:

Actualment, hi ha dos educadors/es imatge-blogper 1.500 habitants més o menys. En tant que, hi ha menys Eduques del que la Llei determina. Per tant com a educadors hem de col·laborar en els processos de participació i reivindicar la normalització de la nostra professió, la qual és tan necessària. Com també, incorporar l’Educació Social en el disseny de les polítiques públiques. Així doncs, que se’ns reconegui com a professionals.

ADDICCIONS:

Hem de tenir en compte com a edusupport.pngcadors i educadores socials la importància del context social i cultural, ja que en el cas de les drogues i les addiccions l’ordre dels factors sí que altera el producte, ja que es tracta de: context social/subjecte/drogues. En tant que hem de partir de la base del respecte, l’empatia, i el compromís. Així doncs, acompanyant a la persona sense jutjar el fet a consumir. Així doncs, facilitant les eines necessàries per a un consum responsable com a punt de partida.

MANTEROS:

Com a educadors i educadores socials hem de trencar els esquemes i deconstruir tots aquells prejudicis que s’han aferrat a una falsa realitat dels anomenats “manteros” i fer entendre i sobre tot conscienciar que els mitjans de comunicació i la informació que transmeten està fortament manipulada.

AUTISME:

Nens i nenes que tenen dificultat a l’hora de socialitzar-se. Com a educadors i educadores hem de conscienciar a la societat i donar visibilitat del què és l’autisme.

TRÀFIC DE BLANQUES:

El concepte “blanques” s’associa tan sols a persones blanques, per tant el tema passa a “tràfic de persones”. Com a educadors i educadors hem de conscienciar a partir de la visbilització i sensibilització del tema, ja que es tracta d’un tema força invisible i per exemple Espanya és el tercer país del món de la tracta de persones.

MENJADOR SOCIAL: 

Entenem l’espai del menjador, no tan sols com a el que diu el nom, sinó com a un espai d’intervenció socioeducativa, prevenció, higiene, socialització, entre d’altres. Per tant, hem d’aprofitar aquests espais com a punt fort d’intervenció.

I per tancar l’assignatura vull motivar i impulsar a aquelles persones que tinguin ganes d’aprendre, de descobrir i de seguir entenent, seguir construint, des del respecte, la solidaritat i el compromís!

En tant que, des de l’Educació Social i com a educadors i educadores socials hem d’impulsar nous projectes, intentar deconstruir allò construit i construir alternatives o coses millors, seguir coneixent i donar a conèixer noves propostes, seguir construint des de la solidaritat i des del compromís. Per tant, poder impulsar una societat dinàmica que disposi de llibertat d’associació i d’expressió promovent valors socials.

Anuncis