Joves i Joventut

Els joves es tracta dels individus marcats per un límit d’edat. Per altra banda, el concepte “joventut” es tracta d’una categoria, la qual ha estat construïda socialment i variarà depenent del context sociocultural e històric. Tal i com podem veure a continuació defineix “joventut” com a:

Concepte sociohistòric que designa una realitat variable segons el context històric, polític i cultural i al mateix temps, una categoria construïda per a una etapa particular i condició social en relació a una edat i uns processos de posició social.” (Font, J.; 2015)

Ens trobem tres dimensions:

  1. Dimensió Simbòlica, la qual es tracta del concepte de joventut.
  2. Dimensió Substantiva: els continguts de les polítiques de joventut.
  3. Dimensió Operativa: l’articulació, els actors i la coordinació interinstitucional.

Seguint, cal destacar que la dimensió simbòlica està constituïda per:

  • Juvenilistes: concebuda com a una etapa plena on hi és present l’experimentació, el descobrir, etc.
  • Adultocràtica: concebuda com a un procés de transició.
  • I per últim, la Ciutadanista: pràctica de drets i deures.

En relació, vam analitzar i treballar sobre el text de Carles Freixa (2006) “Generación XX. Teorías sobre la juventud en la era contemporánea.” Així doncs, a continuació es pot observar la dimensió simbòlica de cada una d’aquestes generacions.

I. Generación A (Adolescente): juvenilista/adultocràtica/ciutadanista.

II. Generación B (Boy Scout): Es tracta d’una dimensió adultocràtica, ja que els joves podriem dir que es preparen per a una nova etapa.

III. Generación K (Komsomol): Es tracta d’una dimensió adultocràtica, ja que entenem la mili com a un ritu de pas per a arribar a una nova etapa, l’edat adulta.

IV. Generación S (Swing): Dimensió adultocràtica i juvenilista.

V. Generación E (Escéptica): Dimensió adultocràtica i juvenilista.

VI. Generación R (Rock): Juvenilista.

VII. Generación H (Hippie): Juvenilista.

VIII. Generació P (Punk): Juvenilista

IX. Generació T (Tribu): Juvenilista

X.Generación R (Red): Juvenislista i ciutadanista.

*I per últim destacar que, es tracta d’un text de caràcter i visió occidental, ja que es centra en les diferents generacions que totes elles es troben en la mateixa societat.

Anuncis